خوراک در گیلان

خوراک در گیلان یا دیگر جوامع به صورت خام و دست نخورده، تغییریافته یا نیمه‌تغییریافته برای مصرف آماده می‌شود. خوراک در گیلان منشا حیوانی یا گیاهی دارد، و برای رفع نیاز تغذیه یا لذت بردن مصرف شود. در گذشته جمع آوری خوراک به شیوه شکار یا چیدن میوه انجام می‌گرفت، ولی امروزه تهیه آن بیشتر با استفاده از مهارت‌های کشاورزی، دام پروری، و ماهی گیری صورت می‌گیرد. عادات غذایی در فرهنگ‌های گوناگون مختلف است. اکثر جوامع با توجه به سنن و رسومشان رسم‌های مخصوصی برای آشپزی و اولویت‌های غذایی‌شان دارند.

بسیاری از فرهنگ ها غذاهای خود را توسط روش های تدارک، شیوه های آشپزی، و تهیه غذا متنوع ساخته اند. خوراک در گیلان را افراد نیز با توجه به عقاید یا سلامتی خود انتخاب می کنند. برای مثال توصیه می‌شود افرادی که مبتلا به بیماری های قلبی عروقی، دیابت و با چاقی هستند، باید از غذاهای چرب و مواد قندی پرهیز نمایند. عادت های غذایی در سلامتی و مرگ ومیر انسان ها نیز نقش اساسی دارند. همچنین عدم تناسب میان انرژی در افراد دریافت می شود از غذاها و سوزاندن آن ممکن است موجب سوء تغذیه یا چاقی شود.They posted on the same topic

Trackback URL : https://deletemary76.werite.net/trackback/9178607

This post's comments feed